Tellimisinfo

Tellimisinfo

  1. Pakkumise koostamiseks edasta päring salong@velma.ee
  2. Lisa päringule ruumi ehitusprojekt, fotod ruumist või märkmed, millel on kirjas olulisemad mõõdud. Köögimööbli kujundamiseks on vajalik teada, kus paiknevad ruumis ventilatsiooni-, vee-, kanalisatsiooni- ja elektriühendused. Pärast hinnapakkumise kinnitamist teostatakse täpsem mõõdistus.
  3. Hinnapakkumise koostamine on kliendi jaoks tasuta ega kohusta veel tellimust esitama. Esmakohtumisel tutvustame kliendile täpsemalt meie salongi pakutavaid võimalusi, vastame täpsustavatele lisaküsimustele ning arutleme kliendi ideede teostatavuse üle.

Mööbli projekt valmib kliendi ja projektijuhi tihedas koostöös. Projektijuht arvestab kavandite koostamisel kliendi soovidega ja annab omapoolseid nõuandeid. Kliendile tutvustatakse kavandatava toote 3D pilti ja tehnilist joonist.

Mööbli hinnapakkumine sisaldab materjalide, furnituuri ja tehnika hindu. Samuti on hinnapakkumisse lisatud mõõdistamise, transpordi ja paigalduse hind ning mööbli valmimise eeldatav tähtaeg.

Tellimus kinnitatakse hinnapakkumise sobivusel ettemaksuga kogusummast vähemalt 50% ulatuses. Ettemaksu tasumisel määratakse mööbli täpsem valmimise aeg.

Ruumi mõõdistamise aeg lepitakse kokku peale ettemaksu laekumist.

Mööbli transport ja paigaldus toimub pärast kogu ostusumma tasumist. Projektijuht võtab kliendiga ühendust, kui mööbel on valminud ning lepib kokku kliendile sobiva aja selle transportimiseks ja paigalduseks. Mööbel väljastatakse tehasest paigaldusega samal päeval. Mööbli paigaldusega seotud pakendite (sh meilt tellitud tehnika pakendite) äravedu on tasuta.

Tootja tagatis ja garantiitingimused

Väärast kasutamisest tingitud probleemide ennetamiseks palume enne toote kasutamist põhjalikult tutvuda selle kasutusjuhendi ning garantiitingimustega.

OÜ Velma Mööbel tagab toote kvaliteedi vastavuse kehtivatele nõuetele, kui ostja on järginud toote kasutusjuhendi soovitusi ja nõudeid. Toote garantiiperiood on 2 aastat ning see jõustub alates mööbli üleandmisest kliendile ja kehtib üksnes toote kogusumma tasumist tõendava ostu-müügilepingu esitamisel.

Garantiiperioodil võtab OÜ Velma Mööbel vastu klientide pretensioone toodetele, mis vastavad järgmistele tingimustele:

  1. tooted on paigaldanud OÜ Velma Mööbli esindaja;
  2. toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud otstarbel;
  3. toote kasutamisel, hooldamisel ja säilitamisel on täpselt järgitud kasutusjuhendit.